Popis oblasti,průvodce

27.02.2015 09:41

 

 

                                                                            SKÁLY  U  TUŠIMIC 

          Skalní oblast na levém břehu Ohře poblíž Kadaně, v těsné blízkosti Želinského meandru. Mějte na paměti, že se zde nacházíte v oblasti Přírodní památka Želinský meandr.  Vyskytuje se zde spousta druhů ptáků, respektujte proto  omezení horolezecké činnosti v době od 15.1. do 15.7., minimálně ve vymezených prostorech, které byly po delších jednáních s oorgány ochrany přírody dohodnuty. Tyto prostory jsou v okruhu cca 50m kolem obvyklých hnízdišť Výra Velkého.

     První oblast omezení: Hladká věž, stěna u Prstu a Hromosvod.   Druhá oblast omezení: V Hlavní stěně od cesty  "Dědictví" doprava až k "Maturitě",  Nad roklí, Honzova stěna a Vyhlídková věž. Zachovávejte ticho, čistotu a klid v přírodě.     MAGNEZIUM  NECHTE  DOMA !

     Řeka se tu zařezává  hluboko do okolního terénu, skály jsou tak slušně kryty před větrem. Stěny jsou orientovány na jih, slunce od rána do večera - to poskytuje pohodové lezení i v zimních měsících.  Skály jsou tvořeny ortorulou, převažuje lezení v pevné kolmé skále v plotnách a po lištách,  spár a převisů je poskromnu. Přesto, že jde většinou o pevnou skálu, není vyloučeno, že může nějaký ten kámen -  především ze štandů - spadnout, přeci jen jsou cesty  mladé" a neolezené. Proto doporučuji užití helmy.  U všech cest je pro orientaci na skále šipka, název a obtížnost. Drtivá většina cest je dostatečně odjištěna nýty, borháky  (cca po 2 - 4 metrech)  popř. skobami a slaňovacím  stanovištěm. Výška stěn se pohybuje od 8  do 50m, z vrcholu Hlavní stěny jsou  zřízeny a označeny dvě slaňovací dráhy (2x slanění),  pro jištění i slanění tedy stačí jednoduché lano 50m, 10 expresek.  Tzv."Staré cesty" jsou ponechány v původním stavu, můžou vás tu tedy překvapit  skoby pochybné kvality, volné kameny, tráva -  pro tyto "horské klasiky" je vhodné vlastní jištění - sada friendů, stoperů, smyčky, helma.  Nepodařilo se zjistit autory těchto cest, proto jsou popsány postupně s onačením  "Stará cesta" 1., 2., 3. atd.    Umístění vrcholových knih je  ozačeno v popisech cest VK.  V hlavní stěně je kniha na slaňovacím stanovišti uprostřed stěny a nad pravou hranou (Maturita).

    

       Příjezd, přístup:

    Nejlépe autem, na trase Kadaň - Tušimice, 900m od značky "konec Kadaně". Z opačného směru, tedy od Tušimic směrem Kadaň, kolem elektrárny až k mostu přes železnici, cca 100m za mostem zastavit. Jedná se o místo, odkud je jediný výhled dolů na řeku  (turistický rozcestník). Parkovat lze na place vedle silnice. Cca 100m po okraji pole, potom prudkou stezkou dolů k řece (naučná stezka) - za mokra dobrodružné! Asi 30m od řeky odbočit z naučné stezky vlevo (kamenný mužík) po rovném uměle vytvořeném náspu (vlastně  jde o zakrytý přivaděč vody do elektrárny), po 100m přijdete k První skále  (cca 8 min. od auta).

                     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            VÝROBA  NOVÝCH  CEST  JE  MOŽNÁ  POUZE  PO DOHODĚ  SE  SPRÁVCEM   OBLASTI   !!!

                                     Jan Žižka        Email:  strechyvmp@seznam.cz         Tel. 739472341   

                      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         

       Popis výstupů 

        Všechny cesty jsou popsány postupně  zleva do prava ve směru přístupu pod skály. Všechny cesty mají slaňovací stanoviště,  vyjímečně sestup strání. 

      Použité skratky:   (n.)  nýty        (bh.)   borháky       (sk.)  skoba      (vl.j.) vlastní jištění     VK   vrcholová knížka     sl.    slanění

 

     1.      PRVNÍ  SKÁLY    

     Hladká plotna - první skalní blok cca 40m od odbočky z naučné stezky a dvě patra skalek nad ní. Přístup k horním skalkám po stezce a žebříku. V druhém patru je o stěnu "opřená" samostatně stojící skalní věžička , na kterou je zakázáno lezení z důvodu chatrné základny. 

              

                   Spodní skála(na vrchole dobírací nýt)

     1.  ZOO    V-  (?)           Jan Žižka, Karel Korenc    II.1992

    Pravou hranou (sk.) na vrchol.

    2.  ZAHOZENÝ ZÁDA    VII-         Jan Žižka, Karel Korenc     II.1992

    Středem hladké  stěny  a výše koutovou spárou na vrchol.  (n.)

    3.  SOKOLÍK    III         Jan Žižka, Karel Korenc    II.1992

    Vlevo krátkým koutem vzhůru. (vl.j.)

            

                První patro(horní štand za mohutný dub)

    4.  HORNÍ  LEVÁ           Jan Žižka, Karel Korenc    II.1992

    Levým pilířem a doleva k dubu  (n.)

     5.  DŘÍK    IV-   Zuzana Deivi Šišovská, Jan Žižka    3.4.2021

     Vhloubením, výše mírně doprava na vrchol.   (n.)   

    6.   ČUNDR  KE  HVĚZDÁM   V-        Jan Žižka, Karel Korenc    II.1992

     Stěnou nad terasou vzhůru na vrchol.    (n.)

     7.  ŽEBŘÍK   III-     Jan Žižka,  Zuzana Deivi Šišovská   3.4.2021

       Nad žebříkem členitou stěnkou vzhůru.   (vl.j.)     

             

                Druhé patro:    (na vrchole sl.)

      8.  SMYČKA   IV   Jan Žižka,  Zuzana Deivi Šišovská   4.4.2021

       Levým pilířkem ke sl. mailoně.  (n.)

      9.   BÍLÝ  JELEN   IV-    Zuzana Deivi Šišovská,  Jan Žižka   27.3.2021

       Stěnou vpravo od travnatého koutu vzhůru ke sl.   (n.)

      10.   LEBKA   IV    Jan Žižka, Zuzana Deivi Šišovská    27.3.2021

       Středem stěny ke sl.  (n.)

      11.  VIKLAN  III   Zuzana Deivi Šišovská,  Jan Žižka   27.3.2021

      Členitou stěnou (pod slaněním) na vrchol.  (vl.j.)

      12.  STRÁŽCE   V   Jan Žižka,  Zuzana Deivi Šišovská  12.4.2021

      Stěnou vlevo za věžičkou  rovně vzhůru, z vrcholu doleva ke sl.  (n.)

      13.   RACHOT V ÚDOLÍ   V     Jan Žižka, Zuzana Deivi Šišovská   4.4.2021

      Vpravo od věžičky přes převísek a kompaktní stěnou na vrchol.   (n.)

      14.   NARUBY   VI-   Jan Žižka,  Zuzana Deivi Šišovská    10.4.2021

       Vpravo od Rachot v údolí na vrchol.   (n.) 

      15.   VARIANT  NARUBY  V   Jan Žižka, jištěn   10.4.2021

       Hranou vpravo od Naruby k prvnímu nýtu, dále cestou 14.   (n.)

       16.  ZA TŘI TŘI    IV     Zuzana Deivi Šišovská, Jan Žižka   4.4.2021

       Mělkým komínem na vrchol.   (n.)

       17.  DEBILKY    V+   Jan Žižka, Zuzana Deivi Šišovská   3.4.2021

       Čelem pravého pilíře vzhůru.  (n.)

       18.  RYCHLÁ    IV   Zuzana Deivi Šišovská,  Jan Žižka    10.4.2021

       Vpravo od Debilky za rohem stěnou do široké mezery mezi bloky.  (n.) 

 

 

     2.  SECOND  HAND 

      Cca 7m  vysoká skalka přímo u cesty, 30m od zelené plotny Prvních skal,těsně před  Plechovou věží. Společný štand pro všechny cesty.

   1.      DŮVĚRNÁ STĚNKA   IV          Veronika Dvořáková, Leoš Dvořáček   8.10.2017

   2.      var. RYCHLÝ PRACHY    IV+      Leoš Dvořáček, Veronika Dvořáková   8.10.2017

   3.      VĚRČINA ČÁRKA   IV+         Leoš Dvořáček, Veronika Dvořáková   8.10.2017

   4.      HRANOSTAJ    IV+             Leoš Dvořáček, Veronika Dvořáková   8.10.2017

   5.      SERGEJOVA  HRANKA   III+      Leoš Dvořáček  solo    7.10.2017

 

 

   3.  PLECHOVÁ VĚŽ 

     Skalní masiv  10m ve svahu od stezky, cca 40m od První skály. Na levém okraji spadá až k pěšině Dračí hřbet. Nástup na předskalí výrazným šikmým 

     koutem pod cesty v  hladkých  plotnách věže.    Na vrchole  je umístěna VK.

 

     1.  DRAČÍ  HŘBET   IV-     Jan Žižka, Bronislav Bandas,Veronika Dvořáková   7.3.2020    

     Jen pár metrů vpravo od bloku Second Hand je čelo položeného hřebene. Přímo čelem a stále po hřbetu až pod vrcholovou partii, stěnou ke sl.  (n.)

    2.  PRODEJ  VINU  MOU  III+   Jan Žižka, Br. Bandas,Veronika Dvořáková    7.3.2020

     Několik metrů nahoře vpravo stěnkou a pak přes stupně pod doleva ukloněný pilířek, spárou pod vrcholovou partii, mírně vpr. koutem na vrchol.  (n.)

    3.  ZABITEJ    V      Jan Žižka, Bronislav Bandas      7.3.2020                  

      Vlevo od nástupového šikmého koutu stěnkou na předskalí.    (n.)

     4.  OČNÍ  KLAM   VII-    Veronika Dvořáková,Jan Žižka        7.3.2020  

      Vpravo od nástupového šikmého koutu hladkou stěnkou přímo na předskalí.    (n.)

                    

                   Nástupovým šikmým koutem mezi cestami Zabitej a Oční klam na předskalí, odtud vedou cesty:

     5.   LAMAČ PRSTŮ    VII        Ludvík Kostka,Jan Žižka      8.3.2015

    Pilířkem pod hladkou plotnu, středem přes lišty a prstovou dírku vzhůru.  (n.)

     6.   KOUTOVÁ   V+  Jan Žižka, Leoš Dvořáček, Veronika Dvořáková   16.9.2017

    Koutem pod plotnu, přímo vzhůru na štand. (sk.,n.)

     7.  BROUK    VI+      Jan Žižka,Jana Žižková      7.3.2015

    Při levé hraně čelní hladkou stěnou vzhůru.  (n.)

     8. BERLIČKA    IV+      Jan Žižka,Petr Koleňák   14.3.2015

     V pravé části čelní stěny koutem na vrchol.  (vl.j.,n.)

  

      Bouldry na vrchu  Plechové věže 

     Skalka na horním okraji údolí přímo nad Plechovou věží.

            IV+    Ludvík Kostka   9.4.2014

            IV        Miroslav Švestka   9.4.2014

 

        4.     HLADKÁ  VĚŽ      

     Výrazná široká věž nahoře ve svahu s hladkými plotnami. Nástup 30m od Plechové věže strmě cestičkou ve křoví přímo  pod věž.

 

     1.  UTRŽENÝ VAGON   III+     Miroslav Švestka,Ludvík Kostka    9.4.2014

     2.  PŘEHMATNÍK   VI+     Ludvík Kostka,Jan Žižka    18.4.2014

     Mělkým koutem pod plotnu, středem za pomoci pravé hrany na vrchol.  (bh.)

     3.  VAR.PŘEHMATNÍKU    V+     Blahoslav Kluc, Ludvík Kostka    23.4.2014

     4.   STARÁ CESTA  1.       ?   neznámí lezci 

     Stěnou a koutem vpravo od  Přehmatníku.   (sk.)

     5.  ZA TRNKOVÝM KEŘEM   III+    Blahoslav  Kluc, Ludvík Kostka 23.4.2014

     6.  HADÍ TANGO     V+    Blahoslav Kluc, Ludvík Kostka 23.4.2014     

 

       5    STĚNA  U PRSTU  

     Prst je samostatná věžička přímo nad chodníkem, 70 m od Plechové věže ( na vrchole VK), vlevo vysoký pilíř a stěna. Nad prstem je položený pilíř    

     s ostrou  hranou  (Skříň).

 

     1.   ŠTĚK  V-    Jan Žižka,Jana Žižková    15.4.2014

     Malý pilířek vlevo.  (n.)

      2.  BEBINO    III    Jan Žižka, Jana Žižková     15.4.2014

      V levé části stěny mírně  doprava přes vhloubení ke štandu pod velkým balvanem. (n.)

      3.  ZRCADLO  IV-      Jan Žižka, Jana Žižková     10.4.2014

      Středem stěny přes hladkou plotnu do koutu a ke štandu Bebina.  (n.)

       4.  OSLÍK     III      Jan Žižka,Jana Žižková     10.4.2014

      Pilířem vpravo vzhůru ke štandu nad  bukem.   (n.)  

       5. VOLAVKA   IV+   Jan Žižka,Jana Žižková     24.9.2019

      2 m pravo od Oslíka levou stranou vhloubení pod stěnu, rovně vzhůru členitou skálou do kouta, jím mírně vpravo ke hraně a tou ke sl.  (n.) 

       6.  HADÍ   IV+     Jana Žižková, Jan Žižka    8.10.2019

       Nástup jako Volavka ke stěně, mírně vlevo do kouta cca 4m, dále pravou stěnou rovně vzhůru  ke sl.   (n.)

       7.  ...projekt... 

       8.   OBJEVITELSKÁ   IV     Ludvík Kostka     18.2.2014

      Rozrušenou stěnou vzhůru, lámavé, volné bloky!    (vl.j.)

       9.  HORODRUH    VI      Jan Žižka, Josef Žižka    30.3.2014

      Hladkou stěnkou na římsu, přes převis, pravou stěnou  pilíře ke štandu v koutě.  (n.)

      10.   ODPOLEDNÍ  PILÍŘ     VI     Josef  Žižka,Jan Žižka     21.7.2015 

      Stěnou  pod kout, mírně vpravo přes stěnku a pilířem ke štandu Horodruha.  (n.)

       11.   PRO  TÁTU    IV    Jan Žižka, Jana Žižková     23.1.2015

       Přes odštěpený kámen  stěnou a koutkem vzhůru. (n.)

       12.   SLÍVOVA     IV+    Ludvík Kostka   30.3.2014

      Trojůhelníkovou  stěnou, vzhůru pod černou věž a pravou stranou na vrchol.  (vl.j.)

       13.   STRŽ    II         Leoš Dvořáček, Veronika Dvořáková  14.1.2017

       Šikmo doprava od Slívovi do strže a vzhůru ke sl. Skříně.   (vl.j.)

      14.   ŠNEČÍ  TORNÁDO   III-     Bronislav Bandas, Jan Žižka   4.4.2021

       Levou členitou stěnou Prstu přímo ke sl.   (n.)

      15.   PRST      IV      Jan Žižka,Jana Žižková     18.3.2014

       Stěnou pod věž, vpravo koutem a překrokem na levou hranu věže a na vrchol.    (n.)   Za Prstem je umístěna VK .

       16.  SVALÍK    IV      Ludvík Kostka    25.3.2014

       2 m vpravo přes volné bloky (!) pod věž, za Prstem k VK.    (vl.j.)

       17.  VÍTR TO VÍ    V-     Jan Žižka,  jištěn   11.4.2021

       Ze sedélka za Prstem přes převísek a položeným šikmým pilířkem ke sl.  (n.)

      18.   SKŘÍŇ   V+     Jan Žižka,Josef Žižka    14.4.2014

       Ostrou hranou nad Prstem ke sl.   (n.)

       19.  VRCHNÍ  ČISTIČ     IV+      Ludvík Kostka    20.4.2014

      Koutem vpravo za hranou Skříně vzhůru.    (vl.j.) 

       20.   VZDUŠNÉ ZÁMKY   V+    Jan Žižka,  jištěn    11.4.2021

      Vpravo za hranou Skříně uprostřed stěny plotnou pod hranatý převísek, hladkou plotnou přímo na vrchol.  (n.)

 

 

        6.    HROMOSVOD       

      Štíhlá vysoká věž nahoře ve svahu, na vrchole dřevěný kříž.  Nástuup 10m vpravo  od Prstu prudkým svahem pěšinkou do sedélka za Prstem, vpravo chodníčkem pod věž, popř. cestou Prst nebo Šnečí tornádo do sedélka a pod věž.

 

        1.   SNĚHOVÁ KRÁLOVNA    IV+      Jan Žižka, Karel  Korenc    III.1992

      Ve spádnici vrcholu pravou širokou spárou do stěny, koutem a přímo středem vrcholové údolní stěny věže přímo ke kříži.     (vl.j., sk.)  

      

        7.   VELRYBA

             Samostatná "dvoupatrová" skalka (Velryba) u  chodníku , cca 70 m od Prstu, na úpatí leží spadlé skalní bloky. 

       1.   KÁMEN    V    Jan Žižka, Zuzana  Šišovská   15.3.2020

            Stěnkou u spadlých bloků na travnatou plošinu pod druhým patrem.    (n.)

       2.   VELRYBA     V   Jan Žižka, Jana  Žižková     9.2.2014

            Stěnou k "oku" Velryby a přímo na travnatou plošinu.      (n.)

        3.   HUBATÁ ŠVÍCA   III+  Jan Žižka, Zuzana Šišovská  20.3.2020

             Vpravo  od  Velryby  stěnkou  na travnatou plošinu.    (n.)

                 Některou z výše popsaných cest, popř. podél fixního ocelového lanka na  travnatou plošinu pod horní skálu. Zde vede:

        4.   ČUDLA    III+    Jan Žižka,Jana Žižková     9.2.2014

              Vlevo stěnou přes jeden nýt vzhůru ke sl.   (n.)

        5.    TRPASLÍK   V-   Jan Žižka, Zuzana  Šišovská   14.3.2020

             Vpravo od Čudly stěnou za hranou ke sl.     (n.)

        6.   STAV  NOUZE   IV     Jan Žižka, Zuzana  Šišovská   14.3.2020

             Doprava ubíhající stěnou přes 3 nýty na vrchol.   (n.) 

 

          8.      HLAVNÍ  STĚNA

      Hlavní stěna, cca 60m od Velryby,  začíná vlevo vyzděným pilířem  podepírajícím skálu. U nástupu cesty Světlo na konci tunelu  je pozůstatek malé  

     kamenné stavby. Vlevo od výrazné zarostlé rampy je pilíř s delšími cestami (Úlet atd.). Od zarostlé rampy doprava se Hlavní stěna zdvihá kolmo vzhůru,

     nad  jeskyní vedou nejdelší cesty v oblasti.  Z nejvyšších míst stěny vedou  dvě  slaňovací trasy. První přímo z vrcholu s přesednutím u stěnové knížky,

     druhá nad Netopýrem.

 

       1.   KAŠPÁREK    IV-      Jana Žižková, Jan Žižka    28.4.2016

      Vlevo 10m od vyzděného pilíře stěnou na polici a  přes stěnky ke sl.  (n.)

       2.   SRŠÁŇ      VII-      L. Dvořáček, M.Svinařík, J. Nebeský.  6.10.2019

       Převislým, rozbitým vhloubením vpravo od Kašpárka, 2ks nýt, dále cestou Kašpárek ke sl.   (n.)

      3.   PŘES  ZOBÁK      V      Jan Žižka, Jana Žižková    28.4.2016

      Levým okrajem po vyzděném pilíři do kouta, překrok vlevo na hranu a přes "zobák" na vrchol.  (n.)

      4.   PODEZDĚNÁ  HRANA     VI       Jan Žižka,Jana  Žižková     3.3.2014

      Hranou vyzděného pilíře plynule do  stěny, výše úzkým koutem.  (n.)

      5.   ČARODĚJKA    VII       Michal Novák, Jan Žižka   20.3.2014

     Středem hladké plotny vzhůru. Pod prvním nýtem je vhodné použít malý frend.    (n.)

      6.    OHŘÍ  KOUT       IV     Jana Žižková,Jan Žižka     3.3.2014

      Krátkým koutem vpravo od Čarodějky  na hřbet, vlevo ke sl.   (n.)

      7.   OHŘÍ  PILÍŘ      IV+     Jan Žižka,Jana  Žižková     5.3.2014

      Koutem dolního pilíře na polici,  přímo úzkým čelem pilíře na hřbet  a  kolem buku ke sl. (sk.,n.)

      8 .  PUČMIDRÁT      IV+    Karel Korenc, Jan Žižka     III.1992

      Koutem a stěnkou na pilíř ke sl.   (sk.)

      9.   ŽLUTÝ  MÉĎA      V+    Jan Žižka, Karel Korenc     III.1992

      Středem stěny na pilíř ke sl.    (n., sk.)

      10.   PRVNÍ  KROKY    III    Jan Žižka, Jana Žižková    III.1992
      Tupým koutem, později členitým pilířkem přes 2 nýty a skobu ke sl.     (n.,sk.)

      11.   INDIÁN     V       Jan Žižka, Karel Korenc    III.1992

      Přes bříško do stěny, vzhůru  k buku, doprava ke sl. u břízy.       (n.)   

      12.   SÓLO PRO TVÉ  OČI     V-    Jan Žižka, Karel  Korenc    III.1992

      Stěnou pod převísek, vzhůru na šikmou polici a hranou pilíře vpravo ke sl.u břízy.   (n.) 

      13.   ŠPINAVĚ  MODRÁ      V-     Jan Žižka,Jana  Žižková     23.3.2014  
       Stěnou přímo na polici a hranou  pilíře ke sl.u břízy.   (n.)   VK

      14.   BOROVIČKA       IV     Jan Žižka,Jana Žižková     26.5.2014

      Pilířem ke sl.u břízy.   (n.)

      15.   ZATMĚNÍ  2135     IV     Ludvík Kostka,Miroslav Švestka  22.3.2015

      Po přepadlém pilíři a koutem ke sl. u břízy.     (vl.j.)

      16.   KLADIVOMÁNIE      VI      Ludvík Kostka,Miroslav Švestka  9.4.2014

      Stěnou za přepadlým pilířem ke  stromu.   (bh.)

      17.   PO  VLASTNÍM      V-    Ludvík Kostka,  Miroslav Švestka   9.4.2014

      Stěnou a spárkami ke stromu.   (vl.j.)

      18.   KOPYTEM  SEM     VII    ,Petr Škvára

     Koutem a plotnou pod převísek, od třetího  nýtu přímo vzhůru, potom ke sl. nad Anajkou.   (n.)

     Var. -  od třetího nýtu mírně vpravo a výše zpět nad čtvrtý nýt  - V+. 

      19.    ANAJKA       V-     Jan Žižka,Jana Žižková     28.3.2014

       Stěnou k převísku, zprava do  koutu a na polici, po pilíři ke sl.     (n.)

       20.   SVĚTLO NA KONCI  TUNELU      VII-    Jan Žižka,Josef Žižka     3.4.2016

       Přes nýt  na blok, mírně převislým bříškem, nahoře přímo stěnou na polici (sk.),  koutem ke sl. Anajky.    (n., sk.)

       21.   SKALNÍ  MUŽ     VI    Jan Žižka, Jana Žižková      6.11.2015 

       Stěnou a širokou spárou pod pilíř, po něm "na medvěda" ke sl. u stromu.     (n.) 

       22.   ZEĎ  NÁŘKŮ     VI-     Jan Žižka,Jana Žižková    7.11.2015

       Stěnkou do koutu, přímo k nýtu, vzhůru na hranu stěny a vlevo ke sl. u stromu.    (n.)

       23.   ZELENINA     V+     Jan Žižka,Jana Žižková     21.1.2015

       Stěnou,mírně převislým koutem a spárou na šikmou polici,cestou Úlet na vrchol věže.  (n.)

       24.   ÚLET     V    Jan Žižka,Jana Žižková     20.11. 2014       VK

       Stěnou přímo na šikmou polici, 1m vlevo přes blok na hranu věže a koutem ke sl.    (n.)    

       25.   MYŠIHAUS      VI-     Jan Žižka,Jana Žižková     18.1. 2015

       4 m rampou, stěnou do koutu, mírně vlevo na okraj šikmé police, překrok  doprava ke spáře, spárou a hranou na  vrchol věže ke sl. Úletu.   (n.) 

       26.   STARÁ CESTA 3.     (Rampa)    II      neznámí lezci

       Rampou  až téměř k velkému stromu, travnatou stěnou vlevo vzhůru.  Velmi zarostlé.   (sk.)

       27.   ZRZAVÁ    V     Petr Stanko, Jan Žižka   20.7.2019

       Od druhého nýtu cesty Pro Janičku přímo vzhůru rezavým koutem na štand Myšihausu.   (n.)

       28.   PRO  JANIČKU    V-      Jan Žižka,Josef Žižka,Leoš Dvořáček  30.10.2015

       Oblým pilířem na rampu,přes ní rovně vzhůru pod převísek, mírně vpravo a pilířem ke sl.  (n.)

       29.   NA  ZÁDECH      V-     Jan Žižka,Josef Žižka     3.4.2016

       Stěnkou a stále koutovou spárou až  na její konec, vpevo ke sl.   (n.)

        30.   ZA  DUHOU    VI-     Jan Žižka,Jana Žižková     19.3. 2014

       První cesta zleva  v kompaktní hlavní stěně. Kolmou stěnou, výše mírně vpravo ke sl.   (n.)

       31.   SOUMRAK  ROZUMU    V+    Jan Žižka,Jana Žižková     23.3. 2014

      Bez použití vrby (!) přes převis, stěnou do koutu a  vzhůru ke sl.   (n.)

       32.   RADOST JE ŽÍT A NEUMŘÍT      VI    Jan Žižka,  Jana Žižková   15.5.2016

      Vpravo od Soumraku rozumu přes převísek, koutem a stěnou, přes blok ke sl .Dědictví   (n.)

       33.   DĚDICTVÍ   V      Jan Žižka, Zdenda Paul   25.9.2016

       Vytlačující stěnkou k prvnímu jištění, přímo rovně již lehčeji na vrchol.     (n.)                  

        

        Nad rampou, u které končí cesty 27. - 31. je kolmá tmavá  stěna, středem vede cesta.        

        Ve spojení s jednou z cest pod rampou se jedná o    nejdelší výstup v oblasti !

        34.    ODVAHA  KRÁLŮ       VI-      Jan Žižka,Zuzana Šišovská,Petra Šišovská  1.11.2020

        Středem stěny kolmo vzhůru pod vrcholový blok, několik metrů  mírně doprava přes travnatý terén a přes plotnu na vrchol Hlavní  

        stěny.Od posledního nýtu (dobírací) na římse  3m vpravo ke sl.z Hlavní stěny.   (n.)

       35.   DLUHY  Z  DĚDICTVÍ    VI       Petr Stanko,  Leoš Dvořáček   11.8.2019

        Vpravo od Dědictví  nevýrazným pilířkem a stěnou  přímo vzhůru, ke sl. nad Ďáblem.  (n.)

        36.   ĎÁBEL     VI+      Jan Žižka,Josef Žižka        1.4.2014

       Stěnou vzhůru pod výraznou trojúhelníkovou hladkou plotnu, tou přímo ke sl.  (n.)       

       37.   SALAM   VI-   Josef  Zeman, Vojta Spousta 16.7.2019

        Nástup 3 m vlevo od jeskyně, vlevo od c.Makaron, přímo vzh. přes 6 lepených borháků ke sl. na polici u VK.  Možno dojistit malými friendy. (n.)

        38.   MAKARON      VII    Josef Žižka, Jan Žižka       16.7.2019   

        Nástup levou hranou jeskyně, stěnou a velkým koutem ke stanovišti s VK, 2 m vlevo obtížně do koutu, tím vzhůru a přímo až na vrchol Hl. stěny.  (n.)

       39.   PALCÁT       VI      Jan Žižka, Ludvík Kostka  8.3.2015

      Nástup u pravého okraje jeskyně, stěnou kolmo vzhůru ke stanovišti s VK, 1 m vpravo do velikého koutu a tím až na vrchol Hl.stěny.  (n.)

       40.   LEZOUCHŮV  KOUT      VII-      Jan Žižka,Josef Žižka        20.3.2014

       Nástup 4 m vpravo od jeskyně, přímo vzhůru až k do prava ubíhajícímu ostrému koutu, koutem, víše plotnou na hranu stěny, 

       přes blok ke sl. na vrchole Hl.stěny.   (n.)

       41.   ANDĚL       VII-     Michal Novák, Jan Žižka   28.3.2014

      Krátkým tupým koutem přes Diagonálu rovně vzhůru pod plotnu s výraznou oblou spárou, tou na ukloněnou římsu, mírně vlevo stěnou do plotny a cestou

      Lezouchův kout ke sl.  (n.)

       42.    ....   projekt ...   Josef Zeman       

       43.   STARÁ CESTA  4.   (Diagonála)     V+     neznámí lezci  

       Výraznou, vlevo ubíhající diagonálou (zpočátku lámavé). Cesta křižuje několik cest až ke stanovišti s VK, tady  5 m  doleva pod kolmý kout, tím ke sl. na

       vrchole Hl.stěny.    (sk., n.)

        44.   STARÁ CESTA  5.   (Bílé skoby)      neznámí lezci 

       Nástup jako diagonála, teverz vpravo těsně nad prvním převisem pod travnatý kout, mírně vlevo koutem a stěnou na vrchol Hl.stěny. Značně lámavé

       a zarostlé!    (sk.)       

        45.   NETOPÝR    VIII-      Jakub Španihel, Jan Žižka   2.12.2015        VK

       Ostrou hranou na plotnu pod největší převis, stropem k nýtu nad hranou převisu, vpravo kolem bloku do spáry   (mezištand slanění) a rovně vzhůru

        plotnou ke sl. Doby temna.    (n.)

       46.    DOBA  TEMNA      VI+    Jan Žižka,Josef Žižka,Leoš Dvořáček  30.10.2015    (45m)

       Vpravo od Netopýra koutem přes  "došky" pod převis, přímo přes něj a kolmo vzhůru stěnou ke spáře, tou na vrchol ke sl.   (n.)  

        47.   STARÁ CESTA  6.     V+        neznámí lezci

       Vpravo od Doby temna šikmým koutkem pod pravý konec  převisu,obejít zprava a členitou, do leva ubíhající  travnatou stěnou.   Lámavé !    (sk.,vl.j.) 

        48.   STARÉ  PŘÁTELSTVÍ     V+     Jan Žižka,Michal Novák      30.3.2014

       7 m vlevo od pravé hrany Hl.stěny  (Maturita) stěnou, přes šikmý pilíř a koutem pod blokem  na ukloněnou  plošinu, pravou částí plotny  na 

       hřeben ke sl., popř. Maturitou až na vrchol.   (n.)

       49.   CESTA DO PEKLA     V+     Jan Žižka,Josef Žižka,Leoš Dvořáček  30.10.2015

       Stěnou do koutu, středem plotny pod  převísek, středem převisu přímo vzhůru, na hřeben a ke sl., popř.Maturitou až k VK.    (n.)

       50.   MATURITA      III+    Jan Žižka,Jana Žižková     25.4. 2014

      Pravou hranou Hl. stěny  přes mezištand slanění stále vzhůru až k VK.     (n.,sk.)

 

 

       9.      NAD  ROKLÍ

      Přímo za pravou hranou Hlavní stěny (Maturita) se zdvihá prudká rokle, nad ní vpravo je stěna.

      

       1.   ČERTOVINA       V-     Jan Žižka,Jana Žižková     20.4. 2014

       8 m  prudkou roklí k nástupu,  kolmou stěnou  vzhůru ke sl.    (n.)

       2.    NASTYDLÁ  HRANA         III+     Jana Žižková,Jan Žižka     18.4.2014

       Nástup vpravo přes zelené stupně v nejnižším místě stěny, hranou ke sl.     (n.)

       3.   HEZKÝ  KOZY   IV+     Jan Žižka, Zuzana Deivi Šišovská   2.10.2021      (24m)

       Ze sedýlka nad Škaredým strejcem stěnou přímo vzhůru, přes police a pilířkem ke sl.  (n.)

       

 

        10.      HONZOVA  STĚNA   

        Samostatná stěna s hladkou plotnou u velké břízy, cca 10 m vpravo od rokle. V dolní části krátká stěnka.             

     

        1.   ŠKAREDEJ  STREJC          IV+     Jan Žižka,Jana Žižková     27.4. 2014

       Krátkou spodní  stěnou vlevo,přímo přes nýt na vrchol.  (n.)

        2.   VEČERNÍ          IV     Jan Žižka,Jana Žižková     27.4. 2014

       Krátkou  spodní  stěnou vpravo, koutkem na vrchol.    (n.)

        3.   KATEŘINA  VELIKÁ   IV   Jan Žižka, Zuzana Deivi Šišovská    23.1.2022

       Kolmým koutem vlevo od Staré kůže přes dva nýty, nahoře hranou mírně vpravo ke sl.   (n.)

       4.    STARÁ  KŮŽE      IV+    Jan Žižka,Jana Žižková     25.4. 2014          VK 

       V levé části horní stěny koutem a spárou ke sl.    (n.)

       5.   VOUSÁČ         VI+      Jan Žižka,Josef Žižka        30.4.2014

        Středem hladké stěny na vrchol ke sl.     (n.) 

       6.   NAROVNÁNÍ          VI+    Jan Žižka,Josef Žižka        30.4.2014 

       Pravou částí hladké stěny, nad nýtem šikmo vpravo na Sluneční hranu, tou na vrchol.  (n.)

       7.   SLUNEČNÍ  HRANA            III+      Jana Žižková,Jan Žižka     18.4.2014

       Zcela vpravo dole na hranu  (sk.),  hranou na vrchol ke sl.   (sk.,n.)

        8.   ROKLE      II              Leoš Dvořáček, Veronika Dvořáková          14.1.2017

        Těsně vpravo za Sluneční hranou členitým terénem vzhůru ke sl. z Honzovy stěny.      (vl.j.)

 

      

           11.     VYHLÍDKOVÁ   VĚŽ       

         Věž s výrazným převisem, 30 m za Honzovou stěnou, k nástupu cest vede ocelové fixní lanko.  Nahoře vlevo nad věží je hladká plotna

         (Vylámaná plotna) - nástup prudkou strání podél druhého, horního fixního ocelového lanka.

      

       1.    ŽÁDNEJ  ZÁZRAK    III         Jana Žižková, Jan Žižka   25.2.2017

       Ještě dole pod věží, cca 8m vpravo  od Rokle, přes vyzděnou hranu do rozlámaného krátkého úseku,vzhůru přes kompaktní skálu ke sl.    (n.)

        2.   NÁHRADNÍ  ZA  PLOTNU        IV     Ludvík Kostka,Miroslav Švestka  18.2.2014

       Kouty v levé části horní plotny na vrchol stěny.  (vl.j.)

        3.   BRATRSKÁ      VI        Josef Žižka, Jan Žižka   3.11.2018 

       Levou částí plotny, nahoře mírně vlevo přes vrcholový blok.   (n.)

        4.   VYLÁMANÁ  PLOTNA           VI+        Jan Žižka, Karel Korenc    III.1992

      Středem horní plotny přes jemné odlomené odštěpy pod vrcholový blok, šikmo vlevo stěnou  na vrchol.  (n.)

       5.   ...   projekt  ...    Josef Žižka, Jan Žižka 

      6.   HOLEVER   IV+     Jan Žižka,Leoš Dvořáček,Veronika Dvořáková  22.10.2017

      Koutem u pravého okraje  plotny.     (n.)

      7.   ZUBATÁ   V+     Jan Žižka, Leoš Dvořáček, Veronika Dvořáková   16.9.2017

      Nástup u začátku fixu vedoucího k Vylámané plotně, pilířkem přes dva nýty pod výrazný pilíř, přímo hranou na vrchol.   (n.) 

      8.   VELKÝ HOLKY  NEPLÁČOU        VII       Jan Žižka,Josef Žižka       17.9.2017

       stup dole, ve spádnici Vyhlídkové věže. Od  podezděné skalky podél fixního lanka pod nástup, přes hladkou stěnku a  koutem k

      borovici, (VK )  pilířkem  vlevo od převisu  přímo  na vrchol vyhlídkové věže.    (n.)

      9.   BUMERANG      VII-          Josef Žižka, Jan Žižka    31.8.2017

      Jemnou spárkou u levé hrany plotny na vystrčený blok pod převislým koutem, přímo vzhůru hranou a dále plotnou ke štandu u borovice.  (n.)

       10.   LATIMERIA  NECHRANICKÁ     VIII    Petr Škvára     1.11.2018

       Pravou částí plotny,2 m vlevo od nástupu Stovky stěnou podél tenké spáry přímo vzhůru.  (n.)

       11.   STOVKA         V           Jan Žižka, Zdenda Paul  12.3.2017  

      Pravým okrajem  hladké plotny  ve spádnici pod velkým převisem  a koutem na malou polici, koutem rovně vzhůru pod malý  převis, vlevo na balkonek

      a přes hladkou  plotýnku na vrchol.    (n.)

       12.  VZPOMÍNKA NA KARLA GOTTA    V+    Leoš Dvořáček, Petr Stanko   2.10.2019

      Z chodníku pod skalami přes sk. na šikmou římsu, plotnou přes nýt do kouta, plotnou (nýt) mírně vlevo na hranu

      a koutem Stovky ke sl.    POZOR !!!  Od druhého nýtu NE přímo vzhůru, vrcholový blok  je nestabilní !!!

       13.   JÉŇOVA RYCHLOVKA      VI       Jan Žižka, Jaroslav Petrůj    3.10.2020

      Nástup z rampy cca 10m vpravo od plotny, přes 4 nýty  ke sl.      (n.)

       14.   JAKO PRASE      V        Jana Žižková, Jan Žižka    3.10.2017

       Nástup z rampy cca 6m vpravo od "Rychlovky", spárou, plotnou a výše spárou mírně doleva ke sl.    (n.)

 

        12.    KAZATELNA

        Výrazná černá věž přímo u chodníku, vlevo od ní stěna, přerušená šikmým, doleva vzhůru ubíhajícím pásem rozrušené

        skály s trávou.

         Stěna u Kazatelny:

        1.   JULIJINA  DVOUSTĚNKA      V     Leoš Dvořáček, Petr Stanko     10.12.2017

        Členitou stěnou vl. od koutu uzavřeného "Létajícím talířem" (n.) na polici, vzhůru ukloněnou plotnou  (n.) na vrchol,doprava  ke Sl..  (vl.j.,n.)

        2.    PŘES  LÉTAJÍCÍ  TALÍŘ        V     Petr Stanko, Leoš Dvořáček   10.12.2017

        Stěnou těsně vpr. vedle koutu uzavřeného velikým plochým kamenem, přes něj ke stromu na travnatou polici, kolmo vzhůru koutem a mírně

        převislou stěnou přes 2 nýty na vrchol, dopr. ke Sl. .   (n., vl.j.)

        3.    POVL  II.   V      Leoš Dvořáček, Veronika Dvořáková     24.9.2017

       Středem stěny cca 10m vlevo od Kazatelny, přímo přes pás rozrušené prorostlé skály, nahoře výraznou  širokou spárou.   (vl.j.)

        4.   NAHOŘE  BEZ   VI+     Jan Žižka, Josef Žižka      20.3.2018

       Stěnou cca 5m k pásu rozrušené skály, rovně vzhůru a přes dvě výrazné plotny ke sl.   (n.)

       Kazatelna:

       5.       ESKULAP      V       Jan Žižka, Josef Žižka     3.11.2018

       Rozlámanou stěnkou pod levou hranu věže, koutem na hraně ke sl.     (n.)

       6.      ILUZE  STRACHU   VII-    Jan Žižka, Josef Žižka     3.11.2018

       Členitou stěnkou a přímo středem čelní stěny věže  ke sl.     (n.)

          

           Nad Stěnou u Kazatelny jsou dvě samostatné věžičky (pilíře).  Přístup:  u slanění cest 1-4  na Stěnu u Kazatelny pěšinkou doleva.

       

       13.  ČERNÁ  VĚŽ

        Prví věžička (pilíř) cca 10m vlevo od slanění Stěny u Kazatelny.

       1.  OBĚTNÍ  KÁMEN   VII-    Jan Žižka, Zuzana Šišovská    12.5.2020

         Jižní stěnou přímo vzhůru ke sl.    (n.)

       2.   ... projekt ...

         Čelem věže přímo přes velký převis na vrchol.   (n.)

       3.  MOHAMEDOVA    IV    Leoš Dvořáček, Petr Stanko 10.12.2017

         Koutem vlevo od převisu na vrchol.   (vl.j.)

 

      14.  MRAVENČÍ  VĚŽ

          Věž  (pilíř) 15 m vlevo od Černé věže.

        1.   FERDA  MRAVENEC    V-      Jan Žižka,           25.4.2020

           Údolní hranou ke sl.  (n.)

         2.   ŽILETKA     VI-      Jan Žižka,           25.4.2020

            Středem hladké stěny ke sl.    (n.)

         3.   ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ    V-    Jan Žižka, Zuzana Deivi Šišovská    6.3.2021

            Stěnkou vpravo od věže přes nýt ke sl.    (n.)

 

      15.   SLUNEČNÍ  STĚNA

      Stěna je nahoře vpravo od Kazatelny, na úpatí vlevo stojí samostatná věž cca 7m vysoká. Ve stěně vede několik vzdušných cest,   

      přístup  z cesty od úpatí Kazatelny, cca 5 m vpravo-šipka s popisem klasifikace všech cest na Sluneční stěně. Členitým terénem přes dva

      nýty k úpatí stěny. U druhého nýtu je pohodlný  štand pro jištění. Ze Sl. na  vrcholu stěny  je vhodné slaňovat  směrem ke Kazatelně

     (přes cestu Straší ti za věží).

 

      1.  HAKUA  TÁTÁ     V     Jan Žižka, Zuzana Deivi Šišovská     6.3.2021

       Vlevo od věže pilířkem, výše přes dvě plotýnky ke sl.   (n.)      

     2.   STRAŠÍ  TI  ZA  VĚŽÍ     V      Jan Žižka, Josef Žižka     16.3.2019

      Vlevo za věží stěnou a širokou spárou na vrchol věže, kolmo vzhůru stěnou ke slanění. (n.)

     3.    VĚŽ    V  (varianta nástupu)        Jan Žižka, Josef Žižka     16.3.2019

      Přímo čelem věže na její vrchol (popř. širokou spárou vpravo za věží), dále cestou č.1.   (n.)

     4.   NEUČ  ORLA  LÉTAT     VI+       Jan Žižka, Josef Žižka     16.3.2019

     Středem stěny kolmo vzhůru na vrchol.    (n.)

     5.   LET  MOTÝLA       VII-         Josef Žižka, Jan Žižka 19.3.2019

     Vpravo  od č.3 do hladké plotny a přes malý převísek vzhůru, pravou částí vrcholové plotny na vrchol.    (n.)

     6.   ZBLOUDILÉ  DUŠE   IV+    Jan Žižka, Zuzana Deivi Šišovská    6.3.2021

     Nástup od cesty pod skalami pilířkem, výše členitým terénem na pravou hranu Sluneční stěny, koutem na vrchol.   (n.)

      7.  GOLEM    IV      Bronislav Bandas,  Jan Žižka    15.4.2020 

     Od cesty pod skalami koutem,výše doleva ubíhajícím pilířem na vrchol,podél fixního lanka vlevo ke sl.  (n.)

 

     16.  OPUŠTĚNÁ STĚNA 

     Členitá stěna cca 150m vpravo od Vyhlídkové věže, skály plynule navazují na Kazatelnu a Sluneční stěnu.  

   

     1.  OBELISK    VI    Jan Žižka, Josef Žižka    6.7.2017

    Čelem pilířku a výše ke slanění.     (n., sk.)

     2.    VÁHY   IV+       Josef Žižka, Jan Žižka 19.3.2019

    Širokou spárou za pilířkem vpravo na jeho vrchol a přes sk. ke sl.     (n.,sk.)

     3.   ŠTÍR    V+      Jan Žižka, Josef Žižka    10.7.2017

     Spárou vpravo od Váhy pod šikmý převis a přímo přes něj ke sl.     (n.)

    4.   MAROKO     IV+      Jana Žižková, Jan Žižka    20.3.2018 

     Položenou stěnkou vpravo od Štíra do koutu, vzhůru a plochým pilířkem a kouty ke sl. nad Novoroční.      (n.)

     5.   NOVOROČNÍ    V        Jan Žižka, Jana Žižková    1.1.2018

     Vpravo od Maroka  kompaktní skálou na   pilíř a rovně vzhůru ke sl.    (n.)

     6.   NOVOVĚK    IV+  Jan Žižka,  Petra Šišovská    13.3.2021

      Vpravo od Novoroční přes šikmé police k nástupu, koutem, výše přes monolitické stěnky ke sl.   (n.)

     7.   MINCE PRO CHARÓNA     VI+   Jan Žižka, Zuzana Deivi Šišovská    11.5.2020

      Přes šikmé police,rovně přes první nýt na balkonek, mírně vpravo vzhůru pilířem pod vrcholovou monolitickou stěnu - pohladit minci pro štěstí :-) ,

      přímo nad posledním nýtem na vrchol.   (n.)

     8.   SÓLO PRO HOLKI           IV       Ludvík Kostka    14.2.2014

     Cesta vede  cca 10 m vpravo od Novoroční soustavou navazujících koutů nejprve středem stěny, poté mírně vlevo.     (vl.j.)

     9.   HAMBA  OPICI      VI-      Jan Žižka, Zdeněk Paul     6.4.2019

      Ve spádnici výrazného žlutého bloku uprostřed stěny, jehož hranou vede výstup ( 2 nýty). Dále hranou

      mírně vpravo pod vrcholovou černou kostku (nýt) a přes ní mírně vpravo vzhůru. NE doleva - rozlámané bloky!       (n.)

      10.   PŘEKVÁPKO            IV+      Ludvík Kostka, Miroslav Švestka  18.2.2014

     Členitou skálou, úzkou rampou pod plotnami vpravo na hranu a tou k velké bříze.   (vl.j.)

     11.  ZLATÁ  CESTA       IV   Jan Žižka, Ruda Neumann    22.6.2019

     Nástup cca 4m vpravo od Překvápka přes blok, mírně vpravo vzhůru, výše kolmo přes nýty. Hladkou plotnou podél hrany k Bříze na vrchole.  (n.) 

     12.   KUKAČKA   III    Jan Žižka,  Zuzana Šišovská      8.6.2020

     Vpravo od Zlaté c. stěnou na pravou hranu Opuštěné stěny, tou na vrchol.   (n.)

     

      MASIV  U  ZDI 

     Bouldry  přímo u cesty směrem k Poslední skále      3, 4+, 4      Leoš Dvořáček, solo   1.10.2018

 

 

    17.   POSLEDNÍ  SKÁLA

    Nižší skalní stěna, 50 m od Opuštěné. Vpravo za ní se otevírá malé údolí bez skal. Touto skalou končí

    vymezený prostor pro horolezeckou činnost v oblasti Skály u Tušimic. Pod rozvětveným dubem na vrchole je umístěno slanění.  (VK)  

 

     1.   KRTEK    III+        Jan Žižka,  Zuzana Deivi Šišovská     7.3.2021

     Levým okrajem hladké plotny, rozrušenou stěnou na polici, přes blok na vrchol, doprava 5m ke sl.    (n.)

    2.    DRŽ  A  NEPUSŤ   VI-      Josef Žižka, Jan Žižka      7.7.2018

    Prvním hladkým koutem zleva přímo  vzhůru ke slanění.    (n.)

     3.   CHLAPI  NESTÁRNOU     V+     Jan Žižka, Josef Žižka    7.7.2018

    Hladkým koutem vlevo od Únorové přímo vzhůru ke sl.    (n.)

     4.      ÚNOROVÁ              IV+    Jan Žižka,Jana Žižková     1.2.2014

     Stěnkou a hranou ke spáře a vzhůru ke stromu.  (n.)   

     5.   PRO ADÉLKU    IV     Ondřej Žižka, Jan Žižka, Josef Žižka   11.9.2018    

     Vpravo od hrany (Únorová) přímo vzhůru ke sl.    (n.)

      6.   SOFININ  STESK            III+    Ludvík Kostka,Eliška Kostková 14.2.2014

      Vpravo od Únorové stěnkou ke stromu.    (vl.j.)   

      7.  SMRTONOSNÁ PAST   IV+    Leoš Dvořáček, solo.     7.10.2017                             

      Přes plochou stěnu mírně vlevo pod široký kout, levou částí koutu na vrchol.    (vl.j.)

        (Nad cestami  Divná věc, Slunce z V. a Konečná st. je nýt pro dobírání, Sl. vlevo pod dubem)

        

         8.   DIVNÁ  VĚC       V+       Jan Žižka,  Jarda  Petrůj    16.6.2017

       Nástup vpravo od c. Smrtonosná past, přímo kolmo vzhůru a hranou na vrchol k nýtu.   (n.)                                                                          

      9.       SLUNCE Z VÝCHODU    IV     Jan Žižka,  Jarda  Petrůj    16.6.2017

      Hladkým koutem a stěnkou  mírně doprava přes hranu na vrchol k nýtu.    (n.)                                                                           

      10.       KONEČNÁ  STANICE     V-      Jan Žižka,  Jarda  Petrůj    16.6.2017

      Mírně převislým bouldrem přímo vzhůru,nahoře pilířkem k vrcholovému nýtu.    (n.)

          

        BOULDRY u Poslední skály     3,   3,   4       Leoš Dvořáček  solo     1.10.2018

 

  

         Horolezecký terén Skal u Tušimic zde končí   (dohoda s orgány ochrany přírody).

      Pokračujete-li cestičkou po náhonu ve směru toku řeky, po několika stovkách metrů narazíte na skalky přímo u
      cesty.  Je zde několik označených bouldrů od neznámého "autora" i možnost kratších výstupů po vlastním jištění,  tyto skalky jsou

      však    mimo oblast dohodnutou s orgány ochrany přírody a nepodléhají proto pod správu Skal u Tušimic.
      Jelikož se skalky nacházejí stále na území Přírodní památky Želinský meandr, lezení zde není povoleno.

 

                  Počet cest:    184       (k 15.4.2021)